facebook web

Aktieägarstruktur

 

Aktieägare

Antal andelar

% av andelar

ENERGA SA

20,000,000

100%