Om Euroobligationsemission

EMISSIONSPROGRAM FÖR EUROOBLIGATIONER

Den 15 november 2012 upprättades programmet Euro Medium Term Note ("EMTN-programmet") värt upp till 1 miljard euro. Inomzramen för EMTN-programmet kan ENERGA Finance AB (publ) emittera euroobligationer med löptider från ett till tio år. För att säkerställa euroobligationerna beviljade ENERGA SA en garanti till ENERGA Finance AB (publ) på upp till 1,25 miljarder euro med giltighetsperiod t o m den 31 december 2024.

Emissionsprospekt, 15.11. 2012

Den 16 februari 2017 ändrades EMTN-programmet i smband med nädvändig uppdatering av data rörande Energakoncernen och parametrar som definierar eventuella framtida problem. ENERGA SA agerar fortfarande som garant i enlighet med den uppdaterade garantihandlingen för ENERGA Finance AB (publ) som ingicks 2012 för ett totalt nominellt värde på 1,25 miljarder euro t o m den 31 december 2033.

Emissionsprospekt, 16.02. 2017

FÖRSTA OBLIGATIONSEMISSION

Den 19 mars 2013 genomförde ENERGA Finance AB (publ) den första emissionen av euroobligationer på totalt 500 miljoner euro inom ramen för EMTN-programmet. Den första emissionen omfattar euroobligationer med ett nominellt värde på 99,704 vardera, en löptid på sju år och årlig kupongränta på 3,250%.

ISIN-nummer

Emissionsvärde

Antal

Emissionsdatum

Löptid

Kupongränta

XS0906117980

 €  500 000 000,00

 5000 st

19.03.2013

18.03.2020

3,25%

 

Slutliga villkor

ANDRA OBLIGATIONSEMISSION

Den 7 mars 2017 genomförde ENERGA Finance AB (publ) den andra emissionen av euroobligationer på totalt 300 miljoner euro inom ramen för EMTN-programmet. Den andra emissionen omfattar euroobligationer med ett nominellt värde på 98,892 vardera, en löptid på tio år och årlig kupongränta på 2,125%.

ISIN-nummer

Emissionsvärde

Antal

Emissionsdatum

Löptid

Kupongränta

XS1575640054

 €  300 000 000,00

 3000 st

07.03.2017

07.03.2027

2 125%


Slutliga villkor

De emitterade obligationerna är noterade på den reglerade marknaden i Luxemburg (www.bourse.lu)

ENERGA Finance AB (publ) har valt att placera sitt säte i medlemsstaten Luxemburg.

Attachments