facebook web

Kreditbetyg

 

Moody's

Datum för utfärdande:

Datum för uppdatering:

Fitch

Datum för utfärdande:

 Datum för uppdatering:

EMTN-programmet

Baa1

08.03.2013 

 9.02.2017

BBB

 08.03.2013

28.11.2016 

Obligationsbetyg 500mEUR

-

2013

-

BBB

07.10.2014

-

Obligationsbetyg 500mEUR

Baa1

02.03.2017

-

BBB

01.03.2017

-